Wie zijn wij...

Mag ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Jeep van der Schoot. Ik ben getrouwd met mijn lieve vrouw Joke en wij zijn gezegend met drie kinderen: Anna, Daniël en David. In het dagelijks leven werk ik voor een telecombedrijf en mijn vrouw in het basisonderwijs. Regelmatig spreek ik als gastspreker, voor verschillende christelijke gemeentes. Zie mijn spreekrooster.

Wij geloven in de Here Jezus Christus, De gekruisigde en opgestane Heer. Die eens zal wederkomen, eerst voor de Gemeente en daarna voor Zijn oude verbondsvolk Israël. Dan zal Hij, zonder toedoen van mensenhanden, Zijn Koninkrijk op aarde vestigen (Dan. 2:34,35). Eindelijk zal er dan werkelijk vrede komen in het Midden-Oosten en voor alle andere volken op aarde. Hij is de komende Vredevorst (Jes. 9:5), Die Zich spoedig aan de wereld zal openbaren!

Zoals u waarschijnlijk wel hebt opgemerkt is deze website een profetische site. De inhoud gaat daarom voornamelijk over de toekomstige dingen. Zo heb ik geprobeerd om kort en duidelijk te verwoorden wat Gods weg is met de Gemeente, Israël en de volken.

Op mijn tweeëntwintigste ben ik serieus begonnen met het bestuderen van de Bijbelse profetieën, en ben daar tot op de dag van vandaag bijna dagelijks mee bezig. Dankbaar ben ik dat uitgeverij Het Zoeklicht mijn studieverklaring over Openbaring in de vorm van een boek heeft uitgebracht (juni 2011). De titel van dit boek is: De Koning komt! - Hoe zal het aflopen? Hiervan is ook de tweede druk uitverkocht. In september 2012 verscheen bij dezelfde uitgever Daniël-Gods weg met Israël en de volken. Dit boek heb ik samen met Ds. Dick M. Stichter geschreven. In september 2014 t/m maart 2016 heb ik elke 14 dagen een artikel geschreven voor in het magazine Het Zoeklicht. In die periode heb ik het boek Openbaring behandeld. Omdat het boek ´de Koning komt´ al geruime tijd was uitverkocht is deze artikelen serie uit Het Zoeklicht in boekvorm gebundeld. Het is een geheel nieuwe uitgave, over Openbaring, geworden. Vrijwel alle teksten zijn herschreven en alle illustraties zijn nieuw werk (van Jos Vanspauwen, uit België). Zie de Openbaring van Jezus Christus. In 2022 verscheen mijn boek: De Toekomst. Wat staat de wereld te wachten? En in 2023 verscheen mijn boekje over: Standhouden in de Eindtijd (De wapenrusting Gods).

In juli 2023 is deze site opnieuw op internet geplaatst, mede dankzij hulp van Wendy Born. Hopelijk spreekt de informatie je aan. Wij hopen dat het er toe zal bijdragen, dat je liefde voor de Here Jezus en het verlangen naar Zijn wederkomst nog meer van betekenis mag worden in jouw levenswandel: “verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus” (Titus 2:13).

Jeep van der Schoot