De Koning komt! - Hoe zal het aflopen?

Met vreugde mag ik deze uitleg over het boek de Openbaring van Jezus Christus bij u aanbevelen. Het boek is er sterk op gericht om zowel ouderen als jongeren enthousiast te maken voor het profetisch Woord. Naar mijn overtuiging is de schrijver daarin zeker geslaagd. Dat is wat deze verklaring en uitleg onderscheid van vele andere boeken die de laatste decennia over dit onderwerp verschenen zijn.
Openbaring is geen eenvoudig boek. Ons kennen is immers nog onvolkomen, zei Paulus (1 Corinthiërs 13:9). Wat mij bijzonder in het boek aanspreekt is dat de schrijver dit ook eerlijk erkent. Dit blijkt uit het feit dat er op sommige punten een alternatieve verklaring wordt gegeven. We vinden dat bij voorbeeld terug in de zg. "Bruidsvisie".
Daarnaast laat dit boek zich ook heel goed gebruiken als lesboek. Zelf heb ik dit boek gebruikt als leidraad in gemeentes waarin ik het boek Openbaring heb behandeld. Vanuit de praktijk heb ik waargenomen dat zowel ouderen als jongeren zeer enthousiast waren over de wijze waarop de schrijver getracht heeft "de Openbaring" dicht bij de mensen te brengen.
In dit boek van Jeep van der Schoot heb ik vruchten gevonden van een jong iemand die al heel vroeg in zijn leven het diepe verlangen had om zijn eigen generatie bekend te maken met Gods plannen met betrekking tot de toekomst. Jeep heeft de gave ontvangen om dat Woord van God, dat zo lang geleden door Johannes mocht worden neergeschreven, in zijn actuele boodschap voor ons toegankelijk te maken.
Mijn wens is dat dit boek voor heel veel mensen tot zegen mag zijn.
In het bijzonder voor de generatie jongeren die in een tijd leeft waarin alle hoop op een zekere toekomst is verloren.

Ds. Dick M. Stichter

Full color
Hardcover A4 formaat
Aantal pagina's 88
ISBN 9789064511639
Auteur: Jeep van der Schoot
Geïllustreerd
Tweede druk januari 2012 uitverkocht
Uitgeverij: Het Zoeklicht