Waarom Jezus?

De Here Jezus is tweeduizend jaar geleden als Mens naar de aarde gekomen. Hij kwam ook voor u. Om ook u te bevrijden van zonde, dood en oordeel (Jes. 53:4,5; 1 Tess. 4:16,17).
De Here Jezus heeft nooit gezondigd en heeft de wet voor u in het vlees volbracht. Hoe groot of klein uw zonden ook zijn, dat maakt niet uit. Iedereen is een zondaar en heeft vergeving nodig! Dat is een trieste waarheid, wat u voor God en uzelf niet mag ontkennen: “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods” (Rom. 3:23).

In de Bijbel staat dat de Here Jezus voor uw zonden aan het kruis is gestorven (Openb. 5:9). En dat Hij na drie dagen is opgestaan uit de dood (Openb. 1:17,18). Wanneer u dat gelooft en dat ook aan Hem belijdt, wordt u door het bloed van Jezus gereinigd van uw overtredingen (Rom. 10:9). Dan bent u verzekerd van eeuwig leven. De kracht waarmee Christus opstond uit de dood komt dan ook in u wonen: “God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht” (1 Kor. 6:14).

Wilt u ook in vrede met God leven en een kind van Hem worden? Het is de beste en belangrijkste keuze die u kunt maken! Als u dat wilt, wat ik u van harte aanraad, spreek dan naar Hem dit gebed uit:

“Vader, in Jezus naam, dank ik U voor Uw Zoon Jezus Christus. Dank U wel, dat Hij voor mijn zonden aan het kruis is gestorven. Ook dank ik U, dat Uw Zoon is opgestaan uit de dood en dat Hij de machten van zonde, ziekte en dood heeft overwonnen.

Lieve Here Jezus, vergeef ook mijn zonden en kom ook door Uw heilige Geest in mijn hart wonen. Laat ook mij een kind van God zijn, door Uw genade. Dank U wel Zoon van God voor Uw bloed dat mij reinigt van al mijn overtredingen.
Hemelse Vader, U hebt mijn gebed gehoord. Dank u dat ik nu ook een kind van U mag zijn.
Dit heb ik tot U in Jezus’ naam gebeden.
Amen”.

Zo zegt Gods Woord, tot een ieder die gelooft: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2 Kor. 5:17).

Mocht u de Here Jezus in uw hart hebben uitgenodigd en bent u nog niet in het bezit van een Bijbel, dan raad ik u aan er één te kopen (of er gratis één bij mij aan te vragen). En begin dan met het lezen van het Johannes Evangelie.