De Bijbel

De Bijbel wordt in het Grieks Biblia genoemd en betekent boeken. Het is het meest gelezen, vertaalde en gedrukte Boek ter wereld. Deze wereldwijde bestseller heeft miljoenen levens veranderd!

De Bijbel bevat 66 Boeken en is geschreven door 40 schrijvers, over een periode van wel 1500 jaar! Het heeft een Oude- en Nieuwe Testament. In het Oude Testament lezen wij over Gods uitverkoren volk, Israël. De volgorde van de Oudtestamentische Boeken zijn: wet, historische Boeken, Poëtische Boeken, Profeten en kleine profeten.
In het Nieuwe Testament lezen wij in de evangeliën over Jezus’ leven op aarde. De geschiedenis van de eerste christenen is beschreven in het Boek Handelingen. De daarop volgende brieven van bijvoorbeeld Paulus, geven ons rijke lessen over het christen zijn. Het laatste Boek in de Bijbel, de Openbaring van Jezus Christus, geeft ons een indrukwekkend vooruitblik op de eindtijd en de komst van de Koning der Joden.

Wij wensen u Gods rijkelijke zegen toe bij het lezen en bestuderen van de Bijbel!
“Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust” (2 Tim. 3:16,17).