Daniël - Gods weg met Israël en de volken

Uitverkocht
Ik heb in de lente van 2012 het proefschrift van dit boek in één keer doorgenomen, zo boeiend vond ik het. De inhoud nodigde uit tot lezen en verder lezen. De twee auteurs vullen elkaar met hun talenten aan en maken het tot een opbouwende studie van het profetisch Woord.

Een voorbeeld: de eerste zes hoofdstukken van de profeet Daniël worden behandeld door Dick Stichter en de hoofdstukken zeven tot en met twaalf door Jeep van der Schoot. Het statendroombeeld van Nebukadnessar in Daniël 2 wordt door Dick uitvoerig becommentarieerd, zowel historisch als toekomstig, en toch is er geen overlapping met Jeeps commentaar op Daniël 7, waar de Here God dezelfde rijken aan Daniël openbaart, maar dit keer in de vorm van roofbeesten.

Bijzondere aandacht geven de auteurs aan Gods weg in het verleden en toekomst met Zijn oude verbondsvolk Israël. De geschiedenis en toekomst van de volkeren in relatie tot Israël worden duidelijk belicht. Het begrip eindtijd wordt duidelijker verklaard en vooral toegankelijker gemaakt voor beginners in de studie van het profetisch Woord van de Bijbel. En in alles staat in dit boek de Heer Jezus Christus centraal.

Een algemeen gevoel voor mij, na het doornemen van het volledige script, is dat de Here God alles, en ook alles, onder controle heeft. Ik weet dat vele christenen er geestelijk door bemoedigd en gestimuleerd zullen worden, om uit te zien naar de komst van de Heer Jezus voor Zijn gemeente. Amen, kom Here Jezus!

Robert de Telder

Jeep van der Schoot en Dick Stichter

Full color
Hardcover A4 formaat
Aantal pagina's 112
ISBN 9789064511639
Auteurs:  Ds. Dick M. Stichter en Jeep van der Schoot
Geïllustreerd door: Ted Larson (Seattle)
Uitgeverij: Het Zoeklicht