De doop in de Geest en de vervulling met de Geest - Wat is het verschil?

We hebben weer een video geplaatst. Het thema is: De doop in de Geest en de vervulling met de Geest - Wat is het verschil? Een onderwerp waar veel vragen over zijn. Want wat is de doop in de Geest precies, wanneer vindt die plaats? Hoe zit het met de vervulling van de Geest, wat betekent dat voor je levenswandel? Kijk en luister naar wat de Bijbel daarover leert. 

                       

"En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was" (Johannes 7:37-39).