De onzichtbare wederkomst van Jezus. Hoop voor de gemeente!

Onderstaande video is van een Themadag in Veenendaal op 21 oktober 2023. Deze dag is georganiseerd door Bijbelse Bron in samenwerking met Stichting Zendingswerk Middernachtsroep. Het onderwerp van de overdenking gaat over de onzichtbare wederkomst van Jezus. Voor alle gelovigen is dit een heerlijk vooruitzicht! Want dan komt Hij terug om Zijn gemeente tot Zich te nemen. We noemen deze hoopvolle verwachting ook wel de opname van de gemeente.

   

In de deze video worden een aantal dingen duidelijk uitgelegd, bijvoorbeeld: Wat is nu precies leven uit verwachting? Waarom vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking? En wat is het verschil tussen Jezus' onzichtbare- en zichtbare wederkomst?

"Want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen" (1 Tess. 4:16-17).