Herdruk 'De Openbaring van Jezus Christus - Zie, Ik maak alle dingen nieuw!'

In juni 2023 is een herdruk verschenen van het boek 'De Openbaring van Jezus Christus - Zie ik maak alle dingen nieuw'. Wendy Born schreef hiervoor het voorwoord:

Het ene Bijbelboek is gemakkelijker te lezen dan het andere. Daardoor zijn wij als christenen geneigd om sommige maar links te laten liggen. Zo wordt het boek Openbaring helaas vaak overgeslagen, omdat het ontmoedigend en verwarrend kan zijn door de gedetailleerde beeldspraak. Velen doen daarom dit laatste boek uit Gods Woord af als moeilijk toegankelijk of zelfs onbegrijpelijk. Ten dele is dit terecht, maar toch hoeft dit geen argument te zijn om het dan maar helemaal niet te lezen. Dat zou overigens bijzonder jammer zijn, want daarmee missen we de prachtige schatten die in dit laatste Bijbelboek te vinden zijn. Het doel van Johannes is namelijk niet om de lezers in verwarring te brengen, maar om ze te zegenen (Openbaring 1:3). Bovendien is dit profetische Bijbelboek een boek vol hoop - mits je doorleest tot het einde. Daarnaast is het belangrijk dat je letterlijk neemt wat er staat en er niet direct een vergeestelijkende theorie op loslaat. Dan wordt het moeilijk om te begrijpen wat er écht wordt bedoeld. Alle lijnen uit het Oude en Nieuwe Testament komen samen in Openbaring. In Genesis begint wat in Openbaring wordt voltooid en de, in het boek Daniël nog verzegelde waarheden, worden in Openbaring opengebroken.

Jeep van der Schoot is erin geslaagd om een heldere en begrijpelijke uitleg te geven bij alle hoofdstukken van het boek Openbaring, ook bij de wat moeilijker gedeelten. Het is een overzichtelijke studie met tijdlijnen, prachtig en verhelderend geïllustreerd door Jos Vanspauwen. Na de inleiding, met de oproep om ‘de profetieën niet te verachten’ (1 Thess. 5:20-24), volgen 29 overzichtelijk ingedeelde hoofdstukken, waarin de veelal ingrijpende gebeurtenissen van dit Bijbelboek worden uitgelegd. Achter in het boek volgen nog enkele korte toelichtingen, waaronder de bedelingenleer (het dispensationalisme). Het is essentieel om hier kennis van te nemen, omdat dit ons helpt om het Woord in het juiste perspectief te plaatsen.

Toen in 2016 de eerste druk van dit boek verscheen - een verzameling van een reeks artikelen die reeds eerder in Het Zoeklicht werden opgenomen - heb ik het met zeer veel genoegen gelezen. Ik herinner mij nog goed dat het uiterst leerzaam was, maar soms ook best moeilijk. In eerste instantie begreep ik niet alles en heb ik bepaalde gedeelten ‘als een visgraatje’ aan de kant gelegd. Toen ik het enkele jaren later opnieuw las, werden sommige dingen mij ineens duidelijker. Mijn ervaring is dat het verhelderend werkt om de genoemde Bijbelteksten op te zoeken en eventueel aantekeningen te maken (in je Bijbel). Dankbaar ben ik dat ik mocht ervaren dat de Heere God door Zijn Heilige Geest steeds meer inzicht wil geven om de Bijbel te begrijpen en verbanden in Zijn Woord te gaan ontdekken.

Graag wil ik er ook op wijzen dat dit boek zich uitstekend leent om te worden gebruikt in groepsverband. Het is een buitengewoon leerzaam en boeiend boek voor iedereen die uitziet naar de vervulling van de plannen die de Heere God met deze wereld heeft, maar bovenal voor ieder die de komst van onze Heere Jezus Christus verwacht (1 Thess. 4:15-18).

Van harte nodig ik u uit om mee op reis te gaan door dit prachtige Bijbelboek. Het is mijn gebed - net als van de schrijver - dat dit studieboek u mag helpen om steeds meer inzicht te krijgen in Gods plannen, en dat het profetische Woord u ertoe zal aanzetten om onze Heiland oprecht te verwachten. Laten we blijven uitroepen: ‘Maranatha! Kom, Here Jezus! Ja, kom spoedig.’

Full color
Hardcover groot formaat
Aantal pagina's 112
ISBN 9789064512261
Auteur: Jeep van der Schoot
Geïllustreerd door: Jos Vanspauwen
Uitgeverij: Het Zoeklicht